Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Yönetmelikler > Uygulama Yönetmelikleri

Çanakkale Belediyesi Yazar – Sanatçı Evi İşleyiş Yönetmeliği

 

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

YAZAR – SANATÇI EVİ İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ


Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmelik; Görsel Sanatlar, Plastik Sanatlar ve Geleneksel Türk El Sanatları konularında sergi, konferans, açık oturum, film atölyesi, kurs çalışmaları düzenleme yolu ile yaygın bir eğitim sağlayarak kent halkının kültürünü geliştirmek, güzel sanatlara olan ilgisini arttırmak, bu alanda çalışan usta ve amatör sanatçılarımıza imkan sağlamak amacı ile Çanakkale Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Birimi bünyesinde oluşturulan Yazar-Sanatçı Evi çalışma esaslarıyla, personelin görev yetki ve sorumluluklarını kapsar.


Kısaltmalar

Madde 2 - Bu yönetmelikte adı geçen;

Belediye; Çanakkale Belediyesini,

Yazar – Sanatçı Evi; Çanakkale Belediyesi Yazar – Sanatçı Evini,

Sanatçı; Görsel Sanatlar, Plastik Sanatlar ve Geleneksel Türk El Sanatları ( resim, ebru, minyatür, hat, yazarlık atölyesi, fotoğraf atölyesi…..vb) alanında çalışanları,

Seçici Kurul; Çanakkale Belediye Başkanlığı, Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nü (Kültür Sanat ve Sosyal İşler Birimi) ifade eder.


Yazar – Sanatçı Evi’nin Görevleri

Madde 3 – Yazar – Sanatçı Evi’nin görevleri şunlardır;

 1. Görsel Sanatlar, Plastik Sanatlar ve Geleneksel Türk El Sanatları konusunda beğeni ve bilinç yaratmak ayrıca çalışmaları geliştirmek,

 2. Kent imkanları değerlendirilerek Görsel Sanatlar, Plastik Sanatlar ve Geleneksel Türk El Sanatları alanlarında söyleyişi, konferans, açık oturum, film gösterileri düzenlemek,

 3. Kent Halkına yönelik Görsel Sanatlar, Plastik Sanatlar ve Geleneksel Türk El Sanatları konularında kurslar düzenlemek,

 4. İlk ve Orta Öğretim öğrencilerine yönelik boş zamanları değerlendirme ve hazırlık kursları açmak,

 5. Görsel Sanatlar, Plastik Sanatlar ve Geleneksel Türk El Sanatları alanlarında çalışma yapan yerel sanatçılara, yazar-sanatçı evi çalışma programı doğrultusunda imkan sağlamak,

 6. Yazar – Sanatçı Evi içerisinde Görsel Sanatlar, Plastik Sanatlar ve Geleneksel Türk El Sanatları ile ilgili kütüphane kurmak,

 7. Yetenekli sanatçıları desteklemek ve tanıtmak,


Amaç Dışı Kullanma Yasağı

Madde 4 – Yazar – Sanatçı Evi amaçları dışında bir hizmet için kullanılamaz. Yazar Sanatçı evinde çalışma yapmak, sergi açmak isteyen sanatçı ve kuruluşlar izin aldıkları faaliyetin kapsamı ve süresi dışında herhangi bir faaliyet veya gösteride bulunamazlar.


Yönetim

Madde 6 – Yazar – Sanatçı Evi Çanakkale Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne (Kültür Sanat ve Sosyal İşler Birimi) bağlı belediye tarafından görevlendirilecek personel tarafından yönetilir. Birim, Yazar – Sanatçı Evi’nin işleyişinden, çalışma programının düzenlenmesinden, personelin yönetiminden, iş bölümünden, demirbaş eşyaların korunmasından, Güzel Sanatlar (Görsel Sanatlar, Plastik Sanatlar ve Geleneksel Türk El Sanatları vb.) ile ilgili kurs başvurularına yönelik defter, çizelgeler vb. materyallerin uygun olarak düzenlenmesinden sorumludur.

 


Madde 8 – Yazar – Sanatçı Evin’de tutulması gereken zorunlu defter ve dosyalar şunlardır;

 1. Kullanılmaya ve harcamaya yarayan eşya ve gereçler,

 2. Satın alma ve harcamalarla ilgili yazıların asıl ve örnekleri dosyası,

 3. Gelen ve giden yazı defteri,

 4. Demirbaş eşya ve gereçlerin sayım – devir teslim tutanakları dosyası

 5. Depo giriş ve çıkış dosyası


Seçici Kurul

Madde 9 – Belediye Başkanı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden (Kültür Sanat ve Sosyal İşler Birimi) oluşmaktadır. Yazar – Sanatçı Evinde yapılacak çalışmaları karara bağlar.


Çalışma Planı

Madde 10 – Yazar – Sanatçı Evin’de çalışma yapmak isteyen sanatçı ve kuruluşlar bir dilekçe ile, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunur. Başvuru sahiplerinin istekleri ve Yazar -Sanatçı evinin çalışma planı göz önünde bulundurularak çalışma belirlenir. Yazar - Sanatçı Evin’de yapılacak olan çalışmalar dört ayı aşmayacak şekilde yapılacaktır. Kişi ya da kuruluşlar tarafından yapılacak her türlü çalışmanın gideri etkinlik sahibi tarafından karşılanacaktır.(Elektrik, Su gibi sabit giderler hariç) Çalışmalar sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan çalışmayı yapacak olan kişi yada kuruluş sorumludur.

Madde:10-1- Ücretli yapılacak olan kurslar için belediyemiz gelir tarifesinde belirtilen ücret esas alınacak ve belediyeye aylık yada toplu olarak ödenecektir.


Tatiller

Madde 11 – Yazar – Sanatçı Evi Pazartesi günü haricinde her gün saat 8:30 ile 17:30 saatleri arasında aralıksız olarak açık olup kurs çeşitliliğine göre çalışma saatleri uzatılacaktır. Cumartesi ve Pazar günlerinde ise, Yazar - Sanatçı Evindeki mevcut çalışan personelin durumuna göre halka ilişkiler müdürlüğü tarafından belirlenen personel görevlendirilir.


Yürürlük

Madde 12 - Bu yönetmelik Çanakkale Belediyesi 06.02.2009 tarihinde gerçekleştirilen Belediye Meclis toplantısında alınan karar sonrası yürürlüğe girecektir.


Yürütme

Madde 13- Bu yönetmelik Çanakkale Belediyesi tarafından yürütülecektir.