Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > FALİYETLER > Satılık Taşınmazlar

Satılık Taşınmazlar

İLAN

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

1-Mülkiyetleri Çanakkale Belediyesine ait,aşağıda Mahallesi, Ada, Parsel, cinsi, m2’si, satış muhammen bedeli,geçici teminatı ile ihale tarihi ve saati yazılı 44 (Kırkdört) adet taşınmaz mallar , 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile satışı için ihale edilecektir.

2-İhale 13/MART/2007 Salı günü, saat 14.00 itibariyle Çanakkale Belediyesi Encümen Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye konu satılacak taşınmazların İhale dosya bedeli 100,00.-YTL.’dir.

4-İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ve dosya bedelini ihale günü en geç saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğü’nden alınacak teslimat ile birlikte T.C. Ziraat Bankası Çanakkale Merkez Şubesi’ne yatırmaları veya milli bankalardan birinden alınacak banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. İhale günü saat 12.00’den sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

5-2886 Sayılı Yasanın 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış olursa,ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydolunur.

6-İstekliler söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çanakkale Belediyesi Emlak Kamulaştırma Şefliği’nde görebilirler.

7-İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

  1. Kanuni İkametgahı olması

  2. Türkiye’de tebligat için açık adres göstermesi

8-Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

Keyfiyet ilan Olunur.

SATILIK TAŞINMAZLARIN ADRESİ, MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ VE İHALE TARİHLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...